Форма за кандидатстване за „Иновация в действие“


Благодарим Ви за желанието да участвате в инициативата на Солвей Соди в партньорство с Аурубис България - “Иновация в действие”!

В петото издание на „Иновация в действие“ ще бъдат избрани над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации за ефективно използване на ресурсите, дигиталната трансформация на българската култура, здравословен живот и традиции и образованието.

Бъдете от първите 30 участника в „Иновация в действие“! Кандидатствайте за участие в „Иновация в действие“ като попълните информацията и направите теста за кариерни мотиватори.

(Всички участници в Иновация в действие заплащат 30 лева такса, с която гарантират участието си. Таксата е благотворителна и ще бъде дарена на каузи, избрани от всички участници в „Иновация в действие“ по време на работилниците.)

Име
Фамилия
Телефон
Град
Имейл
Университет
Специалност
Година на завършване
Опишете накратко мотивацията си да се включите в „Иновация в действие“?
Посочете кауза в България, която бихте искали да подкрепитеТест за кариерните мотиватори в областта на иновациите
Тестът измерва Вашия потенциал в три основни области (кариерни мотиватори), свързани с иновации: предприемаческа креативност, справяне с предизвикателства и компетенции за общо управление.


Следват 15 твърдения, за които трябва да дадете откровена оценка доколко са верни лично за Вас. След като попълните теста, ще получите по имейл персонален доклад. Той ще Ви бъде полезен с информация в какво имате потенциал да бъдете изключително добри и ценни и какво Ви мотивира да се развивате в областта на иновациите.


Всеки кандидат на “Иновация в действие” получава своя персонален доклад от теста – независимо дали след това ще бъде одобрен за участие в академията!

В най-голяма степен съм ще съм удовлетворен(а) от работата си, ако успявам да интегрирам и управлявам усилията на другите.Винаги съм в търсене на идеи, които биха ми дали възможност да започна свое начинание.


Бих искал(а) кариера, при която да мога да разрешавам сложни проблеми или да преодолявам изключително предизвикателни ситуации.Бих искал(а) да ми бъде поверено ръководството на голяма и сложна организация и да вземам решения, които засягат много хора.Да изградя свой собствен бизнес е по-важно за мен, отколкото да постигна висша мениджърска позиция в организацията на някой друг.


Ще се почувствам успял(а) в кариерата си, само ако се сблъскам и преодолявам много сериозни предизвикателства.


Ще се почувствам успял(а) в кариерата си, само ако стана генерален директор в някоя организация.В най-голяма степен ще съм удовлетворен(а) от кариерата си, ако успея да изградя нещо, което е изцяло резултат на моите собствени идеи и усилия.В най-голяма степен ще съм удовлетворен(а) от кариерата си, ако съм разрешил(а) проблеми, изглеждащи неразрешими, или съм се справил(а) с на пръв поглед невъзможни ситуации.


Да стана генерален директор е по-привлекателно за мен, отколкото да стана функционален мениджър в областта, в която съм експерт.Ще се почувствам успял(а) в кариерата си, само ако създам или изградя нещо, което е изцяло мой продукт или идея.Търся възможности за работа, които да са силно предизвикателство пред моите умения за решаване на проблеми и/или конкурентоспособност.По-скоро бих напуснал(а) организацията си, отколкото да приема работа, която би ме отдалечила от пътя към висшите ръководни позиции.


Бих искал(а) да започна и да изградя свой собствен бизнес.Работата върху проблеми, които са почти неразрешими е по-важна за мен, отколкото постигането на висша ръководна позиция.Въведете текста от картинката (малки и големи букви имат значение)