Интерактивният прозорец на Християн към историята и културата

Запознайте се с Християн Александров, на 36г., от София. Завършва архитектура и Опазване на Архитектурното Наследство в УАСГ. Занимава се с проектиране на инвестиционно – строителни и концептуални проекти, като архитект на свободна практика.

Защо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“?

Основната причина, да участвам в академията, бе желанието да разбера и осмисля процеса на развиване на идея до степен пазарен продукт.

Смятам, че като цяло представената в академията информация бе ценна за мен. Особенно полезно бе това, че успях да разбера начина как да конкретизирам бъдещи целеви клиенти, както и източници на разходи и приходи, както и това да разбера процеса на последващо развитие на продукта от финансова гледна точка.

Къде виждаш поле за иновации в твоята сфера на дейност в следващите години?

Смятам, че иновациите са неизменна част от работата ни като проектанти. Съвременните технологии дават и разширяват възможностите за представяне и изпълнение на проектите, които създаваме. Убеден съм,че интерактивността (като основна доминанта в живота на съвременния човек) е инструментът, който ще добави стойност към методологията на архитектурното и продуктово проектиране и представяне.

Разкажи ни за твоя проект

Проектът, който разработвам и участвам е CONNECTED HISTORY – интерактивен прозорец към култура и история. Мобилно приложение, което създава интерактивен портал между потребителя и култови, далечни, частично или безвъзвратно изгубени културни дестинации и обекти.

Съвременният човек изпитва постоянна нужда да опознава и надгражда света, който го заобикаля.Тази нужда поражда въпроси, чиито отговори, доста често са далечни, непознати или трудно обясними и възприемчиви!

Разработката представя иновативен продукт, който дава отговор на въпросите:

#1. Как е било ……?

#2. Как е в момента …….?

#3. Как ще бъде ……?

Основен инструмент на разработката е: Добавена Реалност. Продуктът представя необходима информацията за културните обекти изцяло интерактивно(визуално, аудио, текстово), като в реално време, създава комбинирана среда между компютърно създадени виртуални обекти(сцени) и реалната среда на локацията, където се намира потребителя;

Представените обекти могат да се разгледат:

  1. на място – виртуално надграждане на запазената оригинална структура, в реален мащаб, изявявайки оригинала, като автентичен обект с културна стойност.
  2. избрана от потребителя локация(различна от оригиналната) – представя цялостен високо детайлен виртуален модел на обекта.

На този етап продукта е разработен, като демо версия и е достъпен за свободно сваляне в App Store: TRAVEL AR – 3D Monuments

Kакво те мотивира да работиш точно по този проект?

ЧОВЕЧЕСТВОТО ПРИЕМА КУЛТУРНИТЕ ПАМЕТНИЦИ, КАТО ДУХОВНИ ПОСЛАНИЯ ОТ МИНАЛОТО И ИМА ОТГОВОРНОСТТА И ЗАДЪЛЖЕНИЕТО ДА ГИ ОПАЗИ И ПРЕДАДЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПОКОЛЕНИЯ, В ЦЯЛОТО БОГАТСТВО НА ТЯХНАТА АВТЕНТИЧНОСТ.“ / Венецианска Харта 1964 /

Проектът се фокусира и разглежда необходимостта от осъвременяване на утвърдените дейности по интегриране и социализация на културното наследство, като общо понятие( съвкупност от обекти, които са носители на историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност).

Културното наследство, освен духовно послание, представлява и мощен ресурс за устойчиво развитие и качество на живот.

Kато съвременни пазители на наследството, сме длъжни да използваме възможностите, които настоящето ни дава, за да запазим автентичното!

От какво имаш нужда, за да продължиш напред?

Нещото, което ми е необходимо в момента е финансиране, за да може продукта да стане пазарно конкурентен и да достигне до максимален брой потребители.