Благовеста и развитието на STEAM образованието

Запознайте се с Благовеста Ценова, на 34 години от гр. Русе, участник в онлайн групата и финалист в Иновация в действие 2019. Благовеста завършва „Европеистика и регионално сътрудничество” към Русенски университет “Ангел Кънчев”. В момента се е фокусирала върху работата си в неправителствения сектор като председател на сдружение в обществена полза.

Защо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“? Какви са ценните уроци, които научи?

Реших да взема участие в “Иновация в действие”, заради възможността да работя с ментори на високо ниво и да получавам обратна връзка от социални предприемачи, като мен.

Другото, което ме спечели е, че програмата беше изключително гъвкава и имаше вариант за онлайн участие. Живеем в много динамичен свят и възможността да се включиш от компютъра си, и да бъдеш консултиран от експерти на високо ниво, не е за изпускане.

Когато си в процес на разработване и реализиране на идея, ти толкова много си я заобичаш, че смяташ, че всички ще я обичат. Включих се в “Иновация в действие”, с помощта на менторите, да “убия” идеята си, с цел да я развия на максимално ниво на устойчивост.

Разкажи ни за твоя проект

Моята сфера на дейност са STEAM науките за ученици от 7г до 14г. В следващите години всички ще търсят и говорят за STEAM науки – като започнем от учениците, минем през учителите и родителите, и стигнем до работещите бизнеси и бизнесите с кауза. Това не е мое предположение, това вече се случва в развитите страни.

Компетенциите на 21 век нямат нищо общо с компетенции на 20 век и това е нормално. Образованието е нещото, което ще ни спаси на много нива в обществото ни. Вярвам, че това е тема и кауза, на която е достойно да посветиш живота си. Нека и нашите деца са подготвени за професиите на бъдещето.

Проблемът, който решава нашата идея е липсата на практическо и приложимо обучение в българското училище, отговарящо на детските интереси, използващо иновативни съвременни подходи и инструменти.

Важен е пътят, по който учениците придобиват нови знания, защото именно той остава трайна следа и им помага, или не, да научат нещо ново. Нашият проект x-sip.org е създаване на дигитален ресурсен център за STEAM проекти, приложими в домашна и учебна среда, насочени към ученици от 7г до 14г. STEAM (наука, технологии, инженерство, изкуство, математика) е съвременен, междудисциплинарен подход към научните изследвания и иновациите, който стимулира и развива в учениците критичното мислене, работата в екип, креативност, решаване на проблем, лидерство, експериментаторство и иновативност.

Имам лична мотивация, а именно моето дете. Искам тя да ходи с желание на училище, искам да придобива нови знания по вълнуващ и запомнящ се начин, искам да бъде любопитна и да продължава да търси всичко което я вълнува. В моя случай, освен че го искам за моето дете, го искам и за всички деца.

От последните 4 години не съм спирала да работя по проекта си. След “Иновация в действие” смятам, че той е по-устойчив от всякога. Продължавам и днес да работя по него. А от какво имам нужда, имам нужда от хора от моята природа, такива които вярват в невъзможните неща.