Образование, което не просто дава количество информация, а развива умения

Срещаме ви с Крум и Симона от издателство Керът, посланици на „Иновация в действие“ в темата Иновативно образование.

Защо Carrot? Какво е общото между морковите и иновативното обучение? 

Името избрахме неслучайно. Морковът е символ на поощрение, а ние вярваме в насърчаването на детското любопитство и изследователски порив. Истинската причина за името ни, обаче, дойде от друго място. Кръстихме нашето издателство на героя на Тери Пратчет – Капитан Керът. Накратко, той е престолонаследник, който не подозира за благородния си произход и е отгледан от планински джуджета. Въпреки това той въплъщава качества като доброта, справедливост и принципност. Това е и нещо, което характеризира нашия подход към детското образование – да развиваме не само знания, но също така умения и качества.

Как разработвате Вашите материали и каква е целта им? Целта ни е да улесним родителите и да ги мотивираме в това да развиват децата си от ранна възраст.  Разработваме всеки материал така че да бъде възможно най-универсален, за да бъде полезен в различна възраст, при различни интереси или нужди на всяко дете. Ценно е и това, че с един материал може да се работи по различен начин за постигане на различна цел, съобразно възрастта. Така с порастването на детето се променя и ползата от материала.

Кое прави ученето при децата по-ефективно и какви иновации са необходими във възпитанието на децата, за да има по-добри резултати? Ще започнем от края на въпроса. За нас „добрите резултати“ от детското образование и възпитание са най-вече дългосрочни. Ранното детско развитие помага на децата да се превърнат в успешни, здрави и удовлетворени от живота възрастни. А в какво се изразява то? Най-вече в откликване на естествения интерес на децата още от първите месеци, в развитие на умения за опознаване на света и в отношение към детето като към личност. Това са и принципите, които ние сме вложили в създаването на нашите материали.

Как бихте насърчили участниците, които ще разработват проекти в областта на иновативното образование? Бихме ги посъветвали да правят нещо, което не предлага просто количество знания, а развива умения. На децата трябва да се дава такова количество информация, че да ги стимулира те сами да търсят и искат да научат повече. Материалите или дейностите трябва да са такива, които да „запалят искрата“ и да накара детето само да поиска да „върви по пътя“ и да се усъвършенства.