Споделено от участниците: Самуил Радославов

Срещаме ви със Самиул Радославов, участник в четвъртото издание на „Иновация в действие“.

Какво ти даде Академия „Иновация в действие“?

Академията ми предостави това, което най-много желаех да получа – подкрепа и идеи! Радвам се, че имах възможността да срещна и разговарям с креативни личности, които не спират да дават всичко от себе си, дори когато проблемите изглеждат нерешими. Смятам, че научих нещо, което противоречи на много книги и твърдедия – предприемачът трябва да прекарва повече време с екипа си, това е работата му, ако той няма време да бъде сред този негов екип заради допълнителни задачи, означава че самият предприемач не е организирал добре деня си.

Как би описал Академия „Иновация в действие“ на своите приятели и близки?

Не са необходими много думи, необходимо е да ги подбереш правилно. Начинът, по който аз бих описал Академията, е следният – възможност, която не всеки получава в своя живот. Лично аз, съм повече от изненадат колко важно бе за екипа на Академията да предостави персонално на всеки колкото се може повече съвети, които биха били полезни в множество аспекти.

Би ли насърчил други креативни млади хора да участват? Бих ги задължил! Както споменах, това е възможност, която не всеки има честта да получи. Вярвам, че Академия „Иновация в действие“ е начало, от което бъдещите предприемачи трябва да се възползват. За мен ще бъде радост и гордост, ако успея да помогна на някого да развие своя идея! С удоволствие ще работя рамо да рамо с него!