Споделено от участниците: Миряна Бучкова

 

Срещаме ви с Миряна Бучкова, участник в четвъртото издание на академия и състезание „Иновация в действие“.

Какво ти даде Академия „Иновация в действие“?

„Иновация в действие“ ми даде нови запознанства и знания, но и един различен подход към идеите. Като човек на изкуството, когато ми хрумне идея естественото ми желание е да мога да я реализирам и съответно започвам да мисля за начини и хора, които биха помогнали това да се случи. Смятам, че щом на мен нещо ми е интересно, то би било интересно и за моята таргет група. Обаче рядко се замислям с какво точно би допринесла реализацията на тази идея за хората, дали ще им бъде от полза, дали ще ги обогати, дали ще реши техен проблем. Часовете в Академията ме накараха сериозно да се замисля над отговорите на тези въпроси и сега знам, че интересната идея сама по себе си, колкото и задълбочена да е, не си струва реализацията и усилията, ако не решава определен проблем на публиката.

Как би описала Академия „Иновация в действие“ на своите приятели и близки? 

Определено не бих могла да я опиша само с 2-3 изречения, ако наистина се интересуват да разберат какво е това. Но в общи линии е място, където участниците могат да се запознаят с млади и идейни хора, да представят или създадат в момента свой проект, да обогатят знанията си в областта на маркетинга и не само. Там може да им „светне лампичката“ какво и как биха могли да направят, за да подобрят и доразвият своята идея, да получат обратна връзка от останалите, да разговарят с ментори и фасилитатори, както и да срещнат приятели и съмишленици

Би ли насърчила други креативни млади хора да участват?

На база на казаното по-горе да, защо не?  Стига да имат желание и да чувстват нуждата да го направят. Без тези две неща участието, в която и да е инициатива се обезсмисля.