Споделено от участниците: Марина Овчарова

Срещаме ви с Марина Овчарова, участник в четвъртото издание на академия и състезание „Иновация в действие“.

Какво ти даде Академия „Иновация в действие“?

Преди всичко практически познания по теми, по които често четем в Интернет, но останали без насока изглеждат трудно приложими. С малко помощ от екипа на „Иновация в действие“ осъществяването на канавите и стъпките вече изглеждат напълно приложими към действителността.

Много полезно за мен се оказа и умението,  което усвоих по време на обучението, да оглеждам по-критично всяка нова идея. Чудесни на вид идеи без никаква практическа стойност няма да намерят реализация и това изглежда очевидно, но аз го осъзнах в рамките на академията.

Как би описала Академия „Иновация в действие“ на своите приятели и близки?

Помислете за всички ужасни, притискащи и неопреодолими на вид въпроси, които имате за превръщането на мечтата си в бизнес. Представете си група от десетки хора със същите проблеми на ум. А сега си представете всички въпроси – отговорени и енергията на всички тези хора канализирана под ръководството на наистина добри обучители. Няма как да не излезе нещо чудесно.

Би ли насърчила други креативни млади хора да участват?

Да, разбира се. За съжаление, да си креативен се оказва прекрасно, но крайно недостатъчно. Креативността е само началото и имаме много за учене от там нататък. Смятам, че „Иновация в действие“ е страхотна първа крачка.