Споделено от участниците: Елица Кантарджиева

Срещаме ви с Елица Кантарджиева, участник в четвъртото издание на академия и състезание „Иновация в действие“.

Какво ти даде Академия „Иновация в действие“?

Нови подходи за вземане на решения, интересен поглед, върху който и да е проблем – как ядем слон – на части.

Как би описала Академия „Иновация в действие“ на своите приятели и близки? 

Бих описала академията като интересен опит, нова среда и място за обмяна на идеи и развитие на твоите идеи по гръбнак и с помощта на мисловни инструменти и пътеки за развитие на идеи.

Би ли насърчила други креативни млади хора да участват?

Бих я препоръчала на всеки, който е отворен да търси решения и пътища за постигане на резултати в която и да е сфера.