Споделено от участниците: Антония Кирилова

Срещаме ви с Антония Кирилова, участник в четвъртото издание на академия и състезание „Иновация в действие“.

Какво ти даде Академия „Иновация в действие“?

Участието ми в четвъртото издание на Академия „Иновация в действие“ ми помогна да развия своя предприемачески потенциал и да създам собствен проект в сферата на образованието. Специалистите от „The Business Institute“ предоставиха ценни инструменти за изготвяне на бизнес план, оценка на идеята, проучване на целевите групи, създаване и тестване на реален продукт или услуга.

Обучението ми помогна да разбера какъв е пътят от раждането на иновативната идея до нейната реализация и достигането й до реалните потребители. Научих, че изходната точка на един предприемач трябва да бъде какъв проблем на потенциалните си клиенти решава, по какъв начин неговата идея ще създаде добавена стойност и обществена полза.

Като участник в Академията се запознах с невероятни млади хора с иновативни идеи, които имат потенциала да допринесат за икономическото и социално развитие на държавата.

Плодовете на техническия и научния прогрес, всичко в заобикалящата ни материална среда, първоначално се ражда като идея в човешкото съзнание и за да се превърне в реален продукт е необходима вяра, подготовка и действие.

В това се състои мисията на Академията – да насърчава иновациите, да подкрепя новаторите като им дава нужните инструменти за реализация на техните идеи, да създава общност от креативни хора, които взаимно се вдъхновяват и подкрепят.

Как би описала Академия „Иновация в действие“ на своите приятели и близки?

Бих определила Академията като позитивен пример за социална ангажираност на бизнеса, който подкрепя иновативния потенциал на младите хора като двигател за позитивна промяна. Когато се включих в миналогодишното издание с ентусиазъм разказвах на всичките си приятели и близки за целия процес по създаване на проект в сферата на социалното предприемачество. С участието в тази инициатива придобих увереност, че моята идея е стойностна и има потенциал да подобри връзката между бизнеса и образованието.

Разбрах, че с откриването на фрустрацията, която изпитва определена група от хора, ти ставаш част от разрешаването на проблема. Да си предприемач и новатор е начин на мислене, при който осъзнаваш силата си на манифестор и създател на собствената си реалност. Колкото повече хора вярват в идеите си, поемат отговорност за действията си и работят целенасочено за постигане на своите цели, ще виждаме прогресивни резултати във всички обществени сфери.

Би ли насърчила други креативни млади хора да участват?

 Препоръчвам Академията на всички млади хора, които искат да се развиват, да придобиват нови знания и компетенции в областта на предприемачеството. Тази инициатива ще им помогне да разширят хоризонтите си, да повярват в идеите си, да получат ноу хау от доказани професионалисти. В хода на Академията ще научат как да представят и продават своите идеи, което е фундаментално умение в днешния динамичен и конурентен свят. Участниците ще обменят опит с други млади хора с новаторско мислене, в чието лице могат да открият съмишленици.

Да не забравяме състезателния елемент в Академия „Иновация в действие” и образователните награди като източник за развитието на нови личностни и професионални умения. Най-ценната инвестиция е в знания и ученето продължава през целия ни живот.