Споделено от победителите: Владислав Велков

Владислав Велков печели трета награда в първото издание на „Иновация в действие“ 2012-2013 с проекта си „BE SOCIALLY RESPONSIBLE/ БЪДИ СОЦИАЛНО ОТГОВОРЕН“. Идеята му има за цел да обърне внимание на затруднената комуникация между бизнеса и неправителствения сектор, както и на недостатъчното развитото гражданското общество у нас. Be Socially Responsible (BESR) цели да събере на едно място всяка една от тези страни и да им позволи да обменят идеи и да се подпомагат взаимно, като целият процес е публичен и подлежи на оценка.

Използвайки BESR, активните организации ще имат канал за достигане до компании и доброволци, а от друга страна инициативите им ще бъдат подложени на естествено филтриране. Проектът на Владислав представлява онлайн платформа за социално отговорни инициативи, която да подпомага комуникацията и прозрачността в действията на неправителствените организации и да ги доближи до бизнеса и гражданите.

Също така, той създава и иновативна платформа за специализиран подбор на млади хора с малко професионален опит с цел наемане на работа, получила финансиране от стартъп фонда Launchub и реализирана на пазара.

Как реши да участваш в „Иновация в действие“? Попаднах на тази възможност докато търсех нови възможности за срещи с интересни млади хора от предприемаческите среди. Академията беше точно това, което търсех, защото предлагаше чудесна среда за акумулиране и развиване на идеи сред много интересен колектив от участници, ментори и преподаватели.

Кое от академията беше бай-полезно или любопитно за теб и защо? Най-полезно ми беше да видя как иновациите се пречупват през призмата на нещо достъпно и постижимо, чрез вкарването на модел за създаване на иновации, който дава рецепта за реализиране на иновативни идеи.

Промени ли се нещо след участието ти в Академията? Да, промени се начинът, по който подхождах към създаването на бизнес модел за успешен бизнес.

Какъв е съветът ти към бъдещите участници? Експериментирайте, валидирайте и еволюирайте!