Юрий Вълковски: Иновацията е в сърцето на социалното предприемачество

Юрий Вълковски е изпълнителен директор за България на международната фондация Reach for Change, която подкрепя социални иноватори и социални предприемачи в 17 държави на 3 континента. 

Има над 20 годишен опит в неправителствения сектор в България и Европа – работи за изграждането на капацитета на независими социални и културни организации и се бори за прозрачност и ефективност на правителствените политики и дейности.

Вярва в промяната от долу нагоре, както и че иновациите се раждат в периферията, а не в центъра. Алумни на German Marshall Fund и Salzburg Global Seminar. Член на Стратегическата група на Европейската инициатива „Душа за Европа“. Член на Комисията по политики на European Venture Philanthropy Association. 

 

Кои са основните митове за това какво е да си (социален) предприемач? 

Основният мит е, че да си социален предприемач означава да даваш работа на хора с увреждания. Всъщност да си социален предприемач означава да си разработил, тествал и приложил социална иновация, която решава важен социален проблем. Разбира се, това може да включва и създаване/стимулиране на заетост за хора, които са изключени от пазара на труда, но далеч не се изчерпва с това. Двата основни елемента на социалното предприемачество са социалната иновация и финансовата устойчивост, тоест да не бъдеш зависим от грантове и субсидии.

 Защо са важни иновациите в социалното предприемачество?

Защото предприемачеството по дефиниция е disruptive, тоест то създава нови решения, отвъд обичайното бизнес статукво. Социалното предприемачество прави същото – намира нови решения на проблеми, с които обществото и неговите институции не успяват да се справят. Иновацията е сърцето на социалното предприемачество.

Кои са различните предизвикателства, които социалните предприемачи срещат в сравнение с „обикновените предприемачи“?

Основното предизвикателство е, че социалните предприемачи имат два вида индикатори за своя успех/неуспех. От една страна, те, както и всеки бизнес трябва да имат финансова печалба, за да могат да се развиват и разрастват. От друга страна, те трябва внимателно да следят, измерват и управляват своя социален ефект, тоест своите социални KPI. Това е двойно предизвикателство и прави работата на социалните предприемачи особено предизвикателна.

Кои са примерите от ПРОМЯНАТА, с които се гордеете, и каква иновация носят те?

От 2014 година досега ПРОМЯНАТА е подкрепила на 70 проекта с обучения, финансиране, медийно отразяване и международни контакти. Седемнадесет от тези проекти са били част от най-важната ни програма – Инкубаторът на ПРОМЯНАТА. Много ми е трудно да посоча фаворити сред тях, защото всички те са изключително впечатляващи, избрани сред стотици други кандидати. Препоръчвам ви да ги видите на нашата страница. Ще ви вдъхновят!

Какво би пожелал на младите хора, които искат да създават и развиват собствени проекти в сферата на социалното предприемачество?

Да не се отказват при първите трудности. Нито при вторите и третите. Всъщност, предизвикателствата пред един социален предприемач никога не намаляват. Единственото, което се променя са неговите/нейните способности да се справя с тях.

И, разбира се, им препоръчвам да кандидатстват за ПРОМЯНАТА. Остават само две седмици – д0 18 юли 2018 г., но формулярът е супер лесен за попълване, а и не се изискват допълнителни документи. ПРОМЯНАТА  е изключително възможност за стартиращи социални предприемачи, които развиват иновативни решения на проблемите на децата и младежите.