Аквашах с Виолета

Срещаме ви с Виолета Миронова, най-възрастният участник в „Иновация в действие“ на 55 години, която в момента е 2 курс магистър по Здравословно и диетично хранене към МУ София.

Как разбра за „Иновация в действие“?

За Академията „Иновация в действие“ разбрах, чрез през 2016 година, където на едно събитие организаторите разясниха инициативата.Бях впечатлена от ентусиазма и желанието на организаторите да привлекат студенти  и наскоро дипломирани  в програмата. Кандидатствах и бях приета.Поради непредвидени обстоятелства не участвах. През 2018г. отново кандидатствах и съм част от Академията.

Кои са най-ценните уроци, които получи по време на Академията?

Подкрепата на екипа на Академията към участниците е това, което е впечатляващо. Обучението не е отчитане на дейност, а опит да се развият способностите на участниците максимално и трайно. Дарението за кауза по зададени критерии е също добър урок.

Разкажи ни за твоя проект в „Иновация в действие“

Моят проект е „Обучение в аквашах на деца в предучилищна възраст“. От бебешка възраст децата са обвързани с информационните технологии и консуматорски стил на живот. Агресията, разрешаването на спорове, чрез сила, водния травматизъм и липсата на желание за придобиване на по-трудни за усвояване умения са основните проблеми, които пряко и косвено се опитва да реши мащабно проекта.

Иновацията е в комбинирането на два коренно противоположни спорта – плуване/физически активен/ и шахмат/умствено активен/. Чрез употребата на големи пластмасови непотъващи във водата шахматни фигури децата се обучават в начални плувни умения. Паралелно с това се обучават и в играта шах.

В проекта се набляга на обучението във възрастта 3-7 години в детски градини, тъй като в този възрастов диапазон заученото оставя трайни следи в поведенческия модел на хората.

Чрез запознаването с правилата на шаха децата ще се научат и приучат към толерантност, търпение, преодоляване на  мисловни и логически трудности. Ще бъдат подтикнати към абстрактно мислене.

В плуването ще бъдат научени в доказано добри практики  в рискови ситуации в различни водни басейни и така ще бъде превантиран водния травматизъм и удавянията, освен това плувните умения  подпомагат и последващи занимания с други спортове, като намалява риска от травматизъм.

Употребата на непотъващите шахматни фигури за обучение в плуване подпомага отвличането на съсредоточаването на много деца върху страха им от водата, което е голям проблем при 30% от обучаваните в начални плувни умения. Подпомагащо в компютърен модел ще бъде заложена преподаваната информация и така децата ще могат и симулативно извън басейн  да практикуват аквашах. При симулативната успешна повтаряемост се предполага и успешна дейност в реалната  водна среда, на база на психическата увереност.

Преимуществото на иновативната идея аквашах е в това, че е лесна за приложение. В системата на предучилищното образование има добре изградена структура обезпечена и материално с басейни и с подходящ персонал за обучение в аквашах.

От 2006г. водноспасителна служба към БЧК  е успяла да въведе няколко програми за ранно обучение в плуване. От 2011г. ЕС  въвежда задължително обучение в шахмат в началното училище. Липсва методиката, която е предмет на проекта.

Откъде дойде мотивацията да работиш по точно тази идея?

Мотивацията ми за точно тази иновативна идея,се обуславя от липсата на целенасочена физическа активност провокираща към лична необходимост на децата за практикуване на спортни занимания, но не с елемент за победа на всяка цена в директен сблъсък – противоборство, а интелигентно и смислено- плуване, чрез мисъл. Ключов момент е и съдействието на родителите в практикуването на аквашах и всъщност това би могло да се превърне в семейно забавление, но и в положителна промяна на поведението на родителите към толерантност, търпение, мислене и съждение.

Ще продължиш ли да работиш и по идеята след края на „Иновация в действие“? От какво имаш нужда?

Амбицирана съм да продължа да работя по представената идея, облечена в проект и след  финализирането на Академията.

Нужното от моя гледна точка за реализацията на проекта „Aквашах“ са:

  • средствата за изготвяне на електронната игра „аквашах“ и изготвяне на тестова батерия;
  • средства за закупуване на пластмасовите шахматни фигури;
  • средства за провеждане на Спортен празник „Аквашах“ с награди за всички деца;
  • контакти за оказване на съдействие