Вероника и иновации от Москва

Срещаме ви с Вероника Преждарова, на 27 години, участник в онлайн групата на „Иновация в действие“.  В момента тя е в Москва, Русия в специалност – „Политические науки и регионоведение”, университет – „Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации”(РАНХиГС)

Защо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“?

Първо, включването ми е продиктувано от любопитството да разбера каква нова информация ще ми бъде поднесена за иновациите, тъй като завърших магистратура в УНСС, България, София специалност „Политическа икономия на креативната икономика” и в програмата имахме специални предмети за иновации на национално и бизнес ниво.

Втората причина е от интерес към провеждането на онлайн обучение, исках да го преживея. Опитвала съм да го изследвам, но след като имаш опита, то и теорията се променя.

Кои са ценните уроци, които научи в рамките на Академията?

Първи урок – теоретически научих нови подходи в маркетинга за внедряване на идеи на пазара и като икономист за мен беше и ще бъде много полезно в бъдещи мои деятелности.

Втори урок – запознах се с нова за мен он – лайн платформа, която аз самата мога да използвам, за да преподавам.

Трети урок – концентрация и откриване на нови полета за развитие на собствената ми идея и изследването й през призмата на новия подход, който научих в Академията.

 Къде виждаш поле за иновации в твоята специалност или сфера на дейност в следващите години?

Занимавайки се с научно – изследователска и преподавателска дейност съм призвана да търся новото, иновативното и непознатото в полза на устойчивото развитие на човечеството и околната среда.

Какъв е твоя самостоятелн проект в сферта на иновациите? Разкажи ни какъв проблем разрешава и по какъв начин? Кои са неговите ключови предимства?

Темата на моя самостоятелен проект, върху която избрах да работя е: „Дигитализация на българските традиции и култура”. Проблемите, които разглеждам са двустранни: първо – процеса на дигитализация и глобализация въздейства негативно върху българското общество, губейки културната си идентичност и второ – проблем на методите за внедряване на българските култура и традиции в дигиталното пространство.

Аз се концентрирам върху вторият проблем – методологичният, защото като учен разработвам свой инструментариум, който универсално да може да бъде приложен във всяка една сфера на деятелност. В случая взимам културата и традициите, но посредством тази методология, която разработвам могат да бъдат обхваната и икономика, политика и други обществени сфери, считам това за предимство.

Какво те мотивира да работиш точно по този проект?

Проектът, по който работя е разработването на универсалната методология, за която по- горе споменах. Това всъщност е моето ноу – хау в дисертацията ми. Мотивацията ми се поражда от интереса да изучавам интердисциплинарните връзки между всички сфери, които според мен водят до корените на дигитализацията.

От какво имаш нужда, за да продължиш напред?

От финансова подкрепа, за да мога да събера експертна група и да експериментираме с него, прилагайки го практически и изследвайки общественото мнение по някои въпроси.