Алтернативната книжарница на Младен

Запознайте се с Младен Георгиев, на 28 години, в гр. Варна.Младен е завършил бакалавър Бизнес икономика и магистър Пазари и технологични иновации в Икономически университет – Варна.

Защо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“?

В академията се включих с идея, която се роди преди около година, в предходното издание на „Иновация в действие“ в гр. Варна. Мотивацията ми за участие за втора поредна година е:

  • Да доразвия идеята и да получа насоки и обратна връзка, относно по-бързата и реализация на пазара.
  • Да въведа член от екипа си, в процесите, чрез които първоначално съм сформирал идеята.

Кои са ценните уроци, които научи в рамките на Академията?

Научих се по-често да излизам от собствените си модели на мислене и за пореден път си припомних, че e възможно да съществуват различни пътища, по които мога да стигна до реализацията на идеята.

Какъв е твоя самостоятелн проект в сферта на иновациите? Разкажи ни какъв проблем разрешава и по какъв начин? Кои са неговите ключови предимства?

Проектът ми насочен към хората, които обичат да четат книги и към тези, които тепърва откриват магията на четенето. В основата e създаване на „Алтернативна книжарница“, в която всеки клиент закупил книга, ще има възможност да я върне (след като я прочете) и да закупи следваща книга с до -50% отстъпка.

След създаване на книжарницата, в дългосрочен план е предвидено създаване на „Читателски кът“ и на „Най-голямата частна библиотека с обществен достъп в България“, но за това разбира се ще са нужни години.
Проблемът, който се решава е социо-културен и касае по-адекватно използване на ресурсите (книги), чрез улесняване на достъпа на читателите до нови книги и удължаване на полезният живот на книгите (между три и пет пъти).

Проектът е замислен така, че да е максимално насочен към хората (обществото) и е в сферата на социалното предприемачество. Ефект ще се натрупва заедно с всеки клиент, а резултатите ще са видими, както в краткосрочен, така и дългосрочен план. Очаквайте ни!

Какво те мотивира да работиш точно по този проект?

Проектът е смислен, има много потенциал и изцяло отговаря на интересите и вътрешното ми усещане, че чрез него мога да оставя нещо след себе си.

Ще продължиш ли да го развиваш и извън Академията? От какво имаш нужда?

Да, разбира се! Развитието е смисъла на живота. Както всеки редови предприемач, имам нужда от средства за инвестиции в проекта. Останалите неща съм ги осигурил и/или предстои да ги осигуря.