Георги в клуба на бъдещето

Срещаме ви с  Георги Руменов Иванов, на 20 години от град Варна, който учи Архитектура в УАСГ.

Защо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“? За да срещна съмишленици и да дам някакъв принос на света.

Къде виждаш поле за иновации в твоята специалност в следващите години? Гледайте проект Венера и ще разберете за всяка една сфера.  От къде да започна? Нужна е компютърна оптимизация и симулация, така че да се осигури максимално удобство и енергоефективност на обитателите с минимални средства. И да се учим повече от природата.

Какъв е твоя самостоятелен проект в сферaта на иновациите? Разкажи ни какъв проблем разрешава и по какъв начин? Кои са неговите ключови предимства?

Сякаш на хората им липсва визия, към която да се стремят .Правим първа стъпка към утопичното общество от проект „Венера“. Отварям Клуб на Бъдещето, в който има макети и технологии, с които да преборим най-горещите проблеми на света.

Комбинирам го с курсове по роботика, където ще бъдат събрани problem-solvers на бъдещето. Тези, които ще направят този проект реалност. Докато чакат родителите да ги вземат може да играят навън, да гледат филм, да четат от футуристичната библиотека, да играят бордови игри или да разцъкват на VR.

Ще продължиш ли да го развиваш и извън Академията? Да. Вече работим с колеги по конкретно aрхитектурно решение.

От какво имаш нужда, за да продължиш напред? Близки и хора, които да ми казват, че не може да стане.