Елица и ефикасно използване на ресурсите срещу шума

Запознайте се с Елица Кантарджиева, на 28 години от град Пловдив. Елица завършва магистратура финансов мениджмънт, ПУ „Паисий Хилендарски“ Пловдив, след това минава стаж в Икономическия институт при БАН, а в момента рабтои в Национална агенция за инвестиции и търговия като мениджър проекти.

Защо реши да се включиш в „Иновация в действие“?

Реших да се включа в Aкадемията, защото ми беше интересно с какво ще се обогатя от нея, какво е иновация и може да ми е от полза в работата – предстои да отворят оперативна програма по иновации и конкурентоспособност.

Научих подходи към пазара, подходи за структуриране на идеята, начини за осъществяването й и взимане на решения.

Разкажи ни за твоя проект в рамките на „Иновация в действие?“

Моят проект се казва „Дари хавлия-намали дандания“. В сферата на ефективно използване на ресурсите е. Основният проблем е шумът в града. Основното решение – пана от хавлиени кърпи.

След тестове в среда, хавлиените кърпи абсорбират най-много звук в сравнение с други материали, използвани за шумоизолация. Решението – хавлиите е свързано и с ефективното използване на ресурси – оползотворява старите хавлии.

Ключовите му предимства са:

  • социален фактор – организиране и ангажиране на социалните общности да се включат в набирането, събирането и осведомеността за проблема. Самият факт да се докоснат до другите болки е будещ емпатия у социалните групи и основополагащ към търпимост, разбиране на другата страна и т.н социални ефекти.
  • екологичен – оползотворяване на отпадък.
  • същински – допринася за намаляване на фоновия шум в града. Колко точно може да се каже след тестове в градска среда с прототип.

Мисля да го пробвам като кампания, за да видя какъв интерес буди у хората. Всичко друго би следвало по пътя си. Мотивира ме, че би решило два проблема и би обединило около идея и решения различни социални групи и би посяло семе на новото като мислене – търсене, намиране и решение на проблем.