Спорт чрез забавление и Жулиян Жеков

Запознаваме ви с Жулиян Жеков на 19 години от Варна.  Занимава се с фотография и организиране и провеждане на събития. Доброволец е при различни младежки инициативи и събития във Варна.

zhuliyanЗащо реши да се включиш в академия „Иновация в действие“? Кои са ценните уроци, които научи?

Реших да се включа в академията, защото ми привлече вниманието с предстоящите сесии и естествено наградите. Всяка една от сесиите беше ценна за мен и за развитието на проекта ми. Научих доста от опита, който ни предадоха лекторите, за което съм изключително благодарен.

Къде виждаш поле за иновации в твоята сфера на дейност в следващите години?

Това, с което се занимавам, е да организирам забавни събития за хората.  С развитието на технологиите всеки има възможността да има незабравимо преживяване, по начини, по които досега не са имали възможност.

Какъв е твоя самостоятелен проект в сферата на иновациите? Разкажи ни какъв проблем разрешава и по какъв начин? Кои са неговите ключови предимства?

Както споменах, организирам забавни инициативи за хората, именно в тази област е и проекта ми – игри по Балонен футбол, където участниците играят футбол, облечени в големи балонени костюми.  Освен забавно и различни, това занимание е и здравословно, защото представя спорта по много по-атрактивен начин.

Ще продължиш ли да го развиваш и извън Академията?

Да, със сигурност. Реализацията вече е започнала. Миналият месец организирахме турнир между няколко общински институции в град Оряхово. Всяка усмивка от доставеното удоволствие ми дава повод да продължавам напред.