Програма на работилниците по иновация

Работилниците в рамките на Академия „Иновация в действие“ включват присъствени  сесии в София и Варна, както и онлайн сесии за участници от България и чужбина, които нямат възможност да пътуват. Всяка работилница ще предостави обучение по международни инструменти и методологии в сферата на иновациите с теория, упражнения, постоянна обратна връзка и дискусия между участниците и фасилитаторите.

В програмата са залегнали срещи с ментори и гост-говорители с богат опит в различни сфери, както и нетуъркинг събития, в които в неформална среда да се срещнете със съмишленици и партньори на инициативата.

Теми в програмата

Генериране на идеи

Същност на иновациите. Подходи за генериране на идеи. Значението на дългосрочните тенденции в развитието на потребителското поведение като стимул за иновации. Генериране на идеи чрез анализ на потребителски тенденции.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Consumer Trends Canvas

Анализ и оценка на потенциала на новите идеи

Извеждане на източници на успех и предизвикателства, моделиране на идеите с цел подобряване на техния потенциал за реализация.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Idea Mandala

Дизайн и ре-дизайн на иновативни продукти

Извеждане на стойностни за потребителите характеристики въз основа на техния психографски профил. Пазарна верификация на идеи за иновативни продуктови характеристики.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Value Proposition Canvas

Устойчиви бизнес модели

Бизнес модел – практична употреба. Критични елементи на бизнес модела, които са от значение за реализацията на иновативни идеи. Иновативни бизнес модели. Подходи за изграждане на устойчиви бизнес модели за иновативни идеи.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Model Canvas

Взимане на решения

Техники за взимане на решения при инвестиране. Подходи и начини за оценка и избор. Реални решения за разпределяне на сумата, събрана от участниците на „Иновация в действие“ в подкрепа на социално значими каузи в България.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка

Подготовка на собствен проект и неговата презентация за финалното състезание.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.