Теми на проектите

Всяка година „Иновация в действие“ събира над 100 активни и ангажирани хора, които искат да получат знания и умения в сферата на иновациите.

Проектите могат да бъдат иновации в  различни сфери  – наука, строителство и архитектура, бизнес, неправителствени организации, технологии. Участниците не са ограничени каква да бъде иновацията, която да развият – социална, технологична или друга в обсега на следните теми:

Иновации за ефикасно използване на ресурсите

Дигитална трансформация на българската култура и традиции

Образование

В днешния свят на непрекъснато потребление все по-важен става въпросът как уместно и пестеливо да използваме ресурсите, които са дадени. Тази тема е свързана с иновации, които могат да допринесат отделните личности, групи (приятелски, по интереси, в работна среда), както и цялото общество да променят своите разбирания, отношения и поведение спрямо ефикасното използване на всякакви ресурси в нашето ежедневие.

България е страна с богата култура и традиции, които си заслужава да бъдат споделени. От народните приказки през красотата на българските шевици до майсторлъка на занаятчиите ни. Тази тема е свързана с иновации, които популяризират и насърчават българската култура и традиции и ги трансформират в дигиталното пространство така че всеки, независимо къде се намира, да се докосне до духа на българските традиции и култура.

Навсякъде по света се обсъждат реформите, които трябва да бъдат направени в образованието на 21 век. От знанията и уменията, които ни трябват в настоящето, през професиите, които съществуват в бъдещето, до преподаването чрез технологии, екипна работа и споделено знание. Тази тема е свързана с иновациите, които променят образованието за нас и следващите поколения.

Проектите ще бъдат оценявани от експертно жури от различни области.

В рамките на „Иновация в действие“ ще Ви срещнем с вдъхновяващи примери от България и света на хора, които вече правят иновации в сферата на ефикасното използване на ресурсите, българската култура и традиции и образованието.