График на инициативата 2017-2018

Фаза

Период

Кандидатстване и подбор на участници в Академията

06.11.2017 – 29.1.2018

Ранен прием за кандидатстване в Академията (апликационна форма и тест за изследване на кариерните мотиватори)

Ноември 2017 – 01.12.2017

Ноември 2017 – 01.12.2017

01.12.2017 – 15.12.2017

Редовен прием в Академията (апликационна форма и тест за изследване на кариерните мотиватори)

01.12.2017 – 29.01.2018

Междинни резултати и одобряване на всички участници в Академията

30.01.2018 – 15.02.2018

Работни сесии в Академията

февруари – април 2018

Финализиране и предаване на проекти

април – май 2018

Преселекция за състезанието и информиране на участниците

май 2018

Презентация на финалисти пред журито

юни 2018

Церемония по награждаване

юни 2018