За раждането на една идея е нужно повече от желание!

Инициативата „Иновация в действие“ цели да инвестира в млади хора в България като развива техните знания и практически умения и ги подкрепя в създаването на иновативни проекти.

В „Иновация в действие“ ще бъдат избрани да участват над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации, здравословния живот и безопасността.

„Иновация в действие“ се провежда едновременно в София и Варна, а участници от други градове в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии.

„Иновация в действие“ е инициарана от „Солвей Соди“ АД през 2013 година. В третото издание на проекта като основен партньор се включва „Аурубис България“ АД.

Какво се случва в академия “Иновация в действие”?

Обучения: „Иновация в действие“ включва безплатна академия със серия от обучения, които да дадат на участниците ценни умения и практични знания в сферата на иновациите, които да им помогнат в тяхното лично и професионално развитие.

 

Разработване на собствени проекти: Участниците ще се срещнат и работят с лектори-практици и бизнес ментори с цел подкрепа при разработване на собствените им идеи за иновативен проект.

 

Проектите в сферата на иновациите могат да бъдат в различни области – наука, строителство и архитектура, бизнес, неправителствени организации и други. „Иновация в действие” има широк спектър от области като през 2016 основните теми, в които да бъдат разработвани проекти са:

Социални иновации за ефикасно използване на ресурси

Технологични иновации за ефикасно използване на ресурси

Здравословен живот и спортуване

Уместното и пестеливо използване на ресурси (особено природни) са все по-важна тема за обществото. Изключително важен фактор са хората. Тази тема е свързана с иновации, които могат да допринесат отделните личности, групи (приятелски, по интереси, в работна среда), както и цялото общество да промени своите разбирания, отношения и поведение спрямо ефикасното използване на всякакви ресурси в нашето ежедневие.

Тази тема в “Иновация в действие” има същия фокус като предходната. Разликата е в начина на адресиране на ефикасното използване на ресурси. Ако в първата фокусът са хората, тук той е върху технологиите, които могат да помогнат на хората – веднъж осъзнали и мотивирани да променят поведението си – да имат по-добри инструменти да го направят.

Населението, живеещо в градска среда се увеличава с бързи темпове – както в България, така и глобално. Едно от предизвикателствата на градския начин на живот е той да бъде здравословен и особено – да включва необходимата доза движение, която човешкото тяло изисква, за да е здраво. Тази тема в “Иновация в действие” търси иновативни решения на този все по-наболял (в пряк и преносен смисъл) проблем.

Състезание “Иновация в действие”: Всеки един участник може да развие цялостен проект в рамките на академията. Престижно жури ще оцени проектите и ще избере трима финалисти с най-добри проекти, които ще получат специални образователни награди.

* Организаторите на Академия “Иновация в действие” нямат претенции за права над Вашите идеи – те са Ваши, а ние бихме се радвали да Ви подкрепим да ги реализирате!