За да участвате в състезанието, което е част от Академия „Иновация в действие“, трябва да отговорите на критериите, валидни за включването в инициативата.

В предадените проекти нашето жури ще търси и оценява:

  • Приносът им за обществото;
  • Техният иновативен характер;
  • Приложимост на икономическия им модел;
  • Осъществимост на изпълнението им;
  • Качество на финалната презентация.