Иновациите са инвестиции в по-доброто бъдеще на обществото и бизнеса. Чрез иновациите се постига устойчиво развитие, създават се нови възможности и платформи за успех. „Иновация в действие” търси млади хора с идеи в различни области, които искат да постигнат точно това.

След приключване на академия „Иновация в действие“, всички участници ще имат възможност да покажат и докажат наученото на практика в рамките на състезанието.

При оценяването на проектите ще бъдат използвани следните критерии за избор на трите най-добри проекта:

  • Принос на проекта за обществото
  • Иновативен характер на проекта
  • Приложимост на икономическия модел
  • Осъществимост на изпълнението на проекта
  • Качество на финалната презентация