Участниците в „Иновация в действие“ получават знания и умения, с които да развият собствените си проекти в сферата на иновациите.

След приключване на Академията, всички участници ще имат възможност да се включат в конкурсната част на проекта, като покажат и докажат наученото на практика в рамките на състезанието. Там се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на нашето общество.

Участието в състезанието е отворено и за всички желаещи с интереси в сферата на разработване на проекти в една от трите теми:

  • ефикасното използване на ресурсите
  • дигиталната трансформация на българската култура и традиции
  • образованието.

Единственото условие ще бъде да подготвят проекта си в утвърдения формат, използван от участниците в Академията.

А именно, инструментите, които се използват в рамките на „Иновация в действие“ са Продуктова канава и Бизнес канава.

Най-добре представилите се ще имат шанса да представят идеите си пред престижното жури и да получат награди.

* Организаторите на Академия “Иновация в действие” нямат претенции за права над Вашите идеи – те са Ваши, а ние бихме се радвали да ви подкрепим да ги разработите!