Академия “Иновация в действие” цели да бъде полезна на всички,
които имат досег с инициативата:

  • За кандидатите в Академията – всеки, който кандидатства за участие в Академията, ще получи индивидуален доклад за своите резултати от въпросника.
  • За участниците в Академията – получават практически знания и умения за генериране и развиване на иновативни идеи, подкрепа за развитие на своите идеи в проекти за реализация.
  • Авторите на трите най-добри проекта, развити в Академията, ще получат награди от „Солвей Соди“ и „Аурубис България“.

Първа награда

Участие в лятна програма на Solvay Brussels School of Economics and Management в Брюксел – една седмица през август 2018 година

Втора награда

Магистратура по иновации, предприемачество и финанси, съвместен продукт на Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) и The Business Institute – http://mief.vuzf.bg

Целта на програмата е да изгради устойчиви знания и практически умения, приложими в различни видове бизнес организации, адекватна на настоящата бизнес среда. Магистърската програма е уникална комбинация от глобалното знание (Harvard, Stanford, Cornell Universities) и местния опит на успешни предприемачи и мениджъри.

Трета награда

Курс по Иновационен мениджмънт, организиран от The Business Institute