В „Иновация в действие“ ще бъдат избрани да участват над 100 иновативни млади хора, които имат желание да реализират устойчиви проекти в сферата на технологичните и социални иновации, здравословния живот и безопасността.

„Иновация в действие“ се провежда едновременно в София и Варна, а участници от други градове в страната ще имат възможност да се включат дистанционно чрез специални онлайн обучителни сесии.

Как да участвате?

Основни критерии за избор на участници в „Иновация в действие“:

  • Да сте студент или завършил в рамките на последните 5 години
  • Да имате идеи за проекти в сферата на социалните и технологични иновации, здравословния живот и спортуване
  • Да не сте служител на „Солвей Соди“ или друг от организаторите
  • Да преминете успешно теста за кариерни мотиватори в областта на иновациите до 5 юни 2016 година.
  • Да притежавате мотивация за лично и професионално развитие в областта на иновациите, което да докажете по време на втори кръг на селекция между 6 и 10 юни 2016г.

Етапи

Период

Кандидатстване и подбор на участници в „Иновация в действие“

20.04 – 15.06.2016

Кандидатстване (тест за изследване на кариерните мотиватори в областта на иновациите)

20.04 – 05.06.2016

Преселекция и информиране на кандидатите за междинните резултати

05.06 – 06.06.2016

Втори кръг на селекция с одобрените кандидати (отговор на два въпроса, до 500 думи)

06.06 – 11.06.2016

Финална селекция и информиране на кандидатите

12.06 – 15.06.2016

Обучения и работни сесии в „Иновация в действие“

Септември – Октомври 2016

Финализиране и предаване на проекти

Ноември 2016