Участие

Ако сте студент или завършил в предходните пет години и имате интерес в практическите иновации, можете да участвате и да се възползвате от знанията и уменията в тази област. За вдъхновение ще ви срещнем с практици иноватори на световно ниво, с опит в областта на устойчивите иновации, стартиране на проекти и реализиране на бизнес.

Участниците в Академията могат да се включат и в конкурсната част на „Иновация в действие“, като имат шанс да получат личен съвет и препоръка от специалисти при подготовка на своите проекти. Шестте най-добре развити проекта ще бъдат оценявани от жури, съставено от лидери в областта на индустрията, медиите, комуникациите и социално-отговорната дейност.

В случай, че се колебаете дали да участвате в Академията, можете да посетите отворените семинари в София и Варна (вижте графика за датите на провеждане).

За да участвате в работилниците, трябва да попълните:

Формата за кандидатстване заедно с теста за оценка на три ключови кариерни мотиватора в областта на иновациите.  

При подбора ще бъдат взети под внимание следните критерии:

За да участвате в работилниците на Академията, е необходимо да отговаряте на следните условия:

  • Да сте студент или завършил в рамките на последните 5 години;
  • Да имате желание за развитие и обучение в сферата на иновациите и/или в някоя от темите на проектите;
  • Да попълните формата за участие и успешно да преминете теста за иновации в определените срокове;
  • Да заплатите такса от 30 лева, в случай, че сте избрани да участвате в работилниците на Академията. Така ще потвърдите твърдото си желание да участвате в академия „Иновация в действие“. Таксата е благотворителна и ще бъде дарена за каузи, избрани от всички участници в „Иновация в действие“ по време на работилниците.;
  • Да не сте служител на „Солвей Соди“, „Аурубис България“, Havas Group, The Business Institute или на друг от партньорите в Академията.;

Работилници

Работилниците в рамките на Академия „Иновация в действие“ включват присъствени сесии в София и Варна, както и онлайн сесии за участници в България и чужбина. Всяка работилница включва обучение по международни инструменти и методологии в сферата на иновациите с теория, упражнения, постоянна обратна връзка и дискусия между участниците и лекторите. В работилниците участниците получават пълен арсенал от инструменти, за да разработят свои собствени проекти.

В програмата са залегнали срещи с ментори и гост-говорители с богат опит в различни сфери, както и нетуъркинг събития, по време на които може да се срещнете със съмишленици и партньори на инициативата.

Теми в програмата

Генериране на идеи

Същност на иновациите. Подходи за генериране на идеи. Значението на дългосрочните тенденции в развитието на потребителското поведение като стимул за иновации. Генериране на идеи чрез анализ на потребителски тенденции.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Consumer Trends Canvas

Анализ и оценка на потенциала на новите идеи

Извеждане на източници на успех и предизвикателства, моделиране на идеите с цел подобряване на техния потенциал за реализация.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Idea Mandala

Дизайн и ре-дизайн на иновативни продукти

Извеждане на стойностни за потребителите характеристики въз основа на техния психографски профил. Пазарна верификация на идеи за иновативни продуктови характеристики.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Value Proposition Canvas

Устойчиви бизнес модели

Бизнес модел – практична употреба. Критични елементи на бизнес модела, които са от значение за реализацията на иновативни идеи. Иновативни бизнес модели. Подходи за изграждане на устойчиви бизнес модели за иновативни идеи.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.
Инструмент: Business Model Canvas

Взимане на решения

Техники за взимане на решения при инвестиране. Подходи и начини за оценка и избор. Реални решения за разпределяне на сумата, събрана от участниците на „Иновация в действие“ в подкрепа на социално значими каузи в България.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка

Подготовка на собствен проект и неговата презентация за финалното състезание.

Самостоятелна работа, възможност за представяне и обратна връзка.

Лектори

Лектори практици и бизнес ментори ще водят работилниците и обученията в рамките на Академията и ще подкрепят участниците в развитие на техните проекти.

Цветелина Тенева

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute и Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместен продукт на Института и ВУЗФ – университет по финанси, бизнес и предприемачество. Експерт в областта на иновативните бизнес модели и оценка на потенциала и развитие на идеи за нови продукти. Маркетинг експерт като образование и основна професионална област, надградена в областите бизнес моделиране, пазарни стратегии, продуктово развитие и иновации. Умее да предава сложна информация по лесен и разбираем начин, често с истории и метафори. Има опит като Марком мениджър и Маркетинг директор в Орбител, а преди това - ПР експерт в Правителствената информационна служба.

Цветослава Кьосева

Асоцииран фасилитатор в The Business Institute и Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместен продукт на Института и ВУЗФ – университет по финанси, бизнес и предприемачество. Експерт в областта на продуктовото развитие, управление на иновациите, иновационни скоркарти, оценка на потенциала и развитие на идеи за нови продукти. Заема няколко последователни управленски длъжности в Мобилтел, включително като мениджър на Иновационния център на компанията, като в това си качество работи по проект “Иновационна лаборатория”, съвместно с Техническия Университет (ТУ) – София. Завършила с отличие MBA по иновации и предприемачество във Виенския университет. Едновременно с това е докторант в областта на комерсиализацията на технологичните иновации в ТУ- София.

Светлан Станоев

Основател и старши фасилитатор в The Business Institute и Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместен продукт на Института и ВУЗФ – университет по финанси, бизнес и предприемачество. Експерт в областта на иновативните бизнес модели и оценка на потенциала и развитие на идеи за нови продукти. Финансист по професионален произход, надградил експертизата си в областите стратегическо управление, бизнес моделиране, бизнес развитие и иновации. Силно цене'н заради умението си да обяснява финанси за ``нормален`` език. Започва като консултант по преструктуриране на бизнеси в KPMG, след това е финансов директор на Орбител, както и изпълнителен директор на инвестиционния фонд “Серес”.

Ралица Станоева

Старши фасилитатор в The Business Institute и Магистърската програма по иновации, предприемачество и финанси – съвместен продукт на Института и ВУЗФ – университет по финанси, бизнес и предприемачество. Била е мениджър “Маркетинг комуникации” в Мосю Бриколаж, Изпълнителен директор на агенция за дизайн на опаковки Design Board, Маркетинг мениджър във Fiat Auto, Трейд маркетинг мениджър и Бранд мениджър в Danone. Експерт в областта на бързооборотните стоки - пазарни стратегии, управление на марки и търговски маркетинг и мърчандайзинг. Магистър по маркетинг комуникации.