Участниците в „Иновация в действие“ получават знания и умения, с които да развият собствените си проекти в сферата на иновациите.

След приключване на Академията, всички участници ще имат възможност да се включат в конкурсната част на проекта, като покажат и докажат наученото на практика в рамките на състезанието. Там се оценяват устойчиви, иновативни идеи, допринасящи за икономическото и социално развитие на нашето общество.

Участието в състезанието е отворено и за всички желаещи с интереси в сферата на ефикасното използване на ресурсите, дигиталната трансформация на българската култура и традиции и образованието. Единственото условие ще бъде да подготвят проекта си в утвърдения формат, използван от участниците в Академията.

Най-добре представилите се ще имат шанса да представят идеите си пред престижното жури и да получат награди.

Проверете график на конкурса, за да разпределите времето си!

 

* Организаторите на Академия “Иновация в действие” нямат претенции за права над Вашите идеи – те са Ваши, а ние бихме се радвали да ви подкрепим да ги разработите!