1
1

Мисия

„Иновация в действие” е инициатива, с която „Солвей Соди“ допринася за икономическото и социално развитие на обществото, като подкрепя обещаващи млади хора – ключов фактор за позитивна промяна.

Академията е отворена за всички студенти или завършили висше образование през последните пет години, които имат интерес към областта на практическите иновации.

Партньори